AVG Assessment

Terug

Het AVG Assessment helpt u grip te krijgen op de AVG.

Het assessment kent een eenvoudige aanpak en biedt de mogelijkheid om als organisatie zelf een groot deel van het onderzoek uit te voeren.

Belangrijk hierbij is dat u weet dat uw situatie vanuit de drie pijlers juridisch, organisatorisch én technisch onderzocht wordt om zo een volledig dekkend verbeterplan te krijgen en niet slechts de aanpak voor één of twee onderdelen.

C-Future beschikt over uitgebreide kennis op organisatorisch en technisch  vlak en kan het juridisch vlak voldoende uitdiepen om te komen tot noodzakelijke verbeteringen, deze kunnen dan weer door een eigen medewerker of jurist worden doorgevoerd.

 1. Inventariseren IST (self assessment is gebruikelijk)
 2. Beoordelen kwaliteit inventarisatie
 3. Kick-off gesprek (afstemming, ruimte voor vragen)
 4. Analyseren IST situatie
 5. Aanname check
 6. Analyseren IST situatie vervolg
 7. Vastleggen SOLL
 8. Schrijven eindrapport met daarin:
 • Management samenvatting
 • IST situatie
 • Scorecard maatregelen
 • SOLL situatie
 • Quick Wins (eenvoudig en snel te realiseren)
 • Verbeterplan (aanpassingen die iets meer tijd vragen)
 • Aanvullend op het verbeterplan vindt u meer informatie over hoe en wat rondom de implementatie van de verbeterpunten om u goed op weg te helpen
 • Addendum met alle 128 beoordeelde maatregelen, dit als naslagwerk

C-Future heeft diverse hulpmiddelen ontwikkelt om uw bestaande situatie te inventariseren, te analyseren en te komen tot een lijst met Quick Wins plus een verbeterplan met verbeteringen die meer tijd vergen om goed in te voeren. Het eindrapport waar het verbeterplan onderdeel van is kunt u gebruiken binnen de documentatieplicht om aan te tonen dat u weet er moet gebeuren en dat er aan de nodige verbeteringen wordt gewerkt.

Het verbeterplan wordt daarmee onderdeel van een iteratief proces zoals bijvoorbeeld de bekende Plan Do Check Act cyclus uit de ISO 27001 normering.