Nuttige links

AP – Autoriteit Persoonsgegevens

Actuele informatie Autoriteit Persoonsgegevens

Nieuwe AVG Privacywet in een notendop

BSN

Verwerken BSN nummer, wie wel, wie niet?

Wie krijgen mijn gegevens uit de overheid Basisregistratie Personen?

Verwerkt u BSN nummers, wees voorzichtig!

Paspoort/ID bewijs wel of niet afgeven?

Welke organisaties mogen een kopie van mijn ID maken?

Marketing

Marketing view 5 tips

Marketing Facts 7 tips

Beginselen en rechtmatigheid verwerking

Bewaartermijnen

Maatregelen

Center for Internet Security (CIS) top 20

SANS (CIS) top 20 & mapping to different Security Codes (e.g. ISO27002)

Open Web Application Security Project – OWASP top 10

Software Producten

Hoe bereidt SAP zich voor op de GDPR?