Organisatorische maatregelen

Terug

Organisatorische maatregelen zorgen ervoor dat uw organisatie en uw medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt op het vlak van onder andere informatiebeveiliging, verantwoord computergebruik en het melden van incidenten. Hiervoor dient beleid opgesteld te worden en zullen medewerkers moeten worden getraind.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

 1. Informatiebeveiligingsbeleid
 2. Wachtwoord beleid
 3. Remote toegang beleid
 4. Acceptable Use Policy
 5. Clear Desk/Screen beleid
 6. BYOD beleid
 7. Back-up & Restore beleid (bewaar beleid)
 8. Bewaar beleid (retentie)
 9. Security Awareness training
 10. Procedure “Meldplicht Datalekken”
 11. Incident Response procedure