Wat verstaan we onder persoonsgegevens?

Terug

Een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een persoon (of betrokkene volgens de AVG)  geïdentificeerd kan worden of die een waardering over een persoon geeft.

Een persoon kan geïdentificeerd worden als degene die het persoonsgegeven gebruikt de persoon kan identificeren zonder een bijzondere inspanning te leveren. De eis of een gegeven een persoonsgegeven is lijkt langzaam te verschuiven van identificeerbaarheid naar individualiseerbaarheid.

Individualiseerbaarheid kent ook een mooie actuele casus. Zo wordt de unieke code die een apparaat verstuurt bij een WiFi- of Bluetooth-signaal inmiddels als persoonsgegeven bestempeld waardoor WiFi-Tracking aan regels is gebonden. Zie ook het stuk over het ingrijpen hierop door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn onder andere:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode met huisnummers
 • Telefoonnummers
 • Leeftijd
 • E-mail adressen
 • CV
 • Bankgegevens
 • Social media posts
 • Kentekengegevens
 • Pasfoto’s
 • Vingerafdrukken
 • IP-adressen
 • IQ

Er bestaan ook bijzondere persoonsgegevens die alleen onder strikte voorwaarden verwerkt mogen worden.  Deze bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kunnen beïnvloeden.

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands:

 • Gezondheid
 • Ras
 • Godsdienst
 • Strafrechtelijk verleden
 • Seksuele leven
 • Lidmaatschap van een vakvereniging
 • Burgerservicenummer of BSN (volgens Nederlandse wetgeving)
 • Genetische kenmerken zoals DNA
 • Biometrische kenmerken zoals: stem, handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat